Vi som står bakom projektet

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå som har i uppdrag att motverka och förebygga diskriminering samt främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.  Rättighetscentrum Västerbottens är en del av Sensus studieförbund. Projektet Rättighetsvandring finansieras av Allmänna Arvsfonden med delfinansiering från Umeå kommun.