Filmat material

Här kan du ta del av filmat material från projektet.

Lansering Ålder – film
Lansering etnicitet/religion – Lunchsamtal livesändning
Lansering funktionsnedsättning – teckentolkad
Lansering funktionsnedsättning – utan teckentolk
Slutkonferensen för projektet – webinar